Ce înseamnă Avizul tehnic de racordare (ATR)?

Avizul Tehnic de Racordare constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică.

Utilizatorii rețelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

Racordarea la o rețea electrică este reglementată de Ordinul ANRE nr. 102/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Pentru obținerea avizului tehnic de racordare, solicitantul trebuie să depună:

 1. Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare cu o putere contractată mai mică de 100 kW pentru clienţii din zona Banat sau pentru clienţii din zona Dobrogea & Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare cu o putere contractată mai mare de 100 kW pentru clienţii din zona Banat sau pentru clienţii din zona Dobrogea;
 2. Mandatul gratuit;
 3. Avizul de amplasament/acord unic în copie;
 4. Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat;
 5. Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului;
 6. Certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie;
 7. Planul de situație la scară (1:500, 1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie;
 8. Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
 9. Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier;
 10. Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
 11. Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie; (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice).

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR), operatorul de rețea va emite avizul în maxim 30 zile calendaristice.

Documentaţia pentru emiterea avizului tehnic de racordare se depune de către solicitant direct la centrele de relaţii cu clienţii ale operatorului de reţea sau prin intermediul furnizorului de energie la Punctele Enel zonale, email la adresa contactee.ro@enel.com, fax 0372871083 sau prin contul MyEnel, secțiunea Contactați-ne online -> Avize și contracte -> Solicitare racordare definitivă.

You may also like...

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.